• Sähkölaitteistojen käytön johtaja
    • Käytön johtaja valvoo että suurjännitteisten sähkölaitteiden käytössä toimitaan asetusten mukaisesti ja että laitteiston päivittäisestä huollosta vastaavat henkilöt on koulutettu tehtäviinsä.
  • Varmennustarkastus
    • Varmennustarkastuksia tehdään isohkoille sähkölaitteille ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen tekijän tulee olla ulkopuolinen henkilö, joka ei ole osallistunut laitteen asennukseen. Varmennustarkastuksessa käydään läpi asentajien pätevyys, todennetaan käyttöönottotarkastus ja tarkastetaan laitteiston turvallisuus.
  • Määräaikaistarkastus
    • Määräaikaistarkastuksia tehdään isohkoissa kohteissa 5, 10 tai 15 vuoden välein. Tarkastuksessa käydään läpi laitteiston turvallisuus, huoltopäiväkirjat, ohjeet ja muutosten pöytäkirjat.
  • Lisätietoja Tukesin kotisivuilta .